Realizujeme mezinárodní projekt podporující udržitelné podnikání

Klub Evropanů Olomouckého kraje realizuje v období 01/2014 – 7/2015 mezinárodní projekt v rámci Programu partnerství Grundtvig „E-LEARNING FOR COMMON USE TO THE BENEFIT TO THE ENVIRONMENT / E3-CUBE“. Projekt si klade za cíl vytvořit  E-learningovou platformu, která bude sloužit k efektivní výměně praktických zkušeností partnerů na poli sociální ekonomiky, trvale udržitelného rozvoje a  sdílení informací týkajících se vzdělávání a podpory dospělých při zakládání vlastních mikro-podniků. Více se o realizaci projektu dozvíte v záložce Projekty a aktivity.

Eurokomisař Vladimír Špidla se stal při své návštěvě Olomouce novým Čestným členem Klubu Evropanů Olomouckého kraje a besedoval s občany

„Myšlenka Evropy“ – diskuse s PhDr. Vladimírem Špidlou, eurokomisařem a býva­lým předsedou Vlády ČR, a prof. Josefem Jařabem, emeritním rek­torem UPOL, si v Konviktu vychutnalo ne­málo zájemců o kultivovaný dialog.

Podnětem k diskusi byla kniha „George Steiner a myšlenka Evropy“, vydaná v Olomouci v roce 2006. S přis­pěním dalších „panelistů“ – doc. Pavla Šaradína z Katedry politologie a evrop­ských studií FF UP, dr. Jakuba Guziura z Katedry anglistiky a amerikanistiky FF UP a dr. Martina Štainera, předsedy správní rady Klubu Evropanů Olomouckého kraje – bylo mož­né seznámit se nejen s komentáři k eseji předního evropského humanisty G. Steinera, ale i s filozoficko-politickým kontextem současné politiky EU. PhDr. V. Špidla vyzdvihl názor G. Steinera, že Evropa je nejen politickým, ale i kulturním celkem. Podle jeho slov je právě kultura hlavní charakteristikou Evropy. Velké osobnosti evropské kultury – El Greca či Picassa, Kafku či Kunderu – nelze zaškatulkovat do jednotlivých národních kultur. I ten nejčeštější klenot české kultury, Pražský hrad, spoluvytvářeli jiní Evropané, Francouz Matyáš z Arrasu, Němci Parléř a Ried, Ital Pacassi, Slovinec Plečnik…, uvedl dr. V. Špidla a dodal: Podle Steinera je Evropa vymezena tím, kde existuje evropská vyso­ká kultura. Kulturu musíme rozvíjet, neboť největším bohatstvím Evropy je vzdělanost Evropanů. Dodávám, že je vymezena i tím, kde je prostor usilující o sociální soudržnost. Nikdo nesmí být vyloučen. Podle V. Špidly dosáhly evropské dějiny eticky absolutní hranice v podobě holocaustu a impulsy pro současné vnímání Evropy, vyplývající z traumat druhé světové války, tvoří východiska pro pochopení nutnosti evropské integrace jako protiváhy k neblaze známým modelům koncentrace moci.

Témata další diskuse se týkala otázek praktické apli­kace těchto hlubších souvislostí v koncepční práci Evropské komise

Při této příležitosti obdržel PhDr. Vladimír Špidla za svůj mimořádný přínos myšlence evropské integrace a navracení České republiky do Evropy status čestného člena Klubu Evropanů Olomouckého kraje.

Klubové členství bylo již uděleno europoslanci Janu Březinovi (prosinec 2003), profesoru Tomáši Halíkovi (prosinec 2004), ministru zahraničních věcí Cyrilu Svobodovi (září 2005) a senátorovi profesoru Josefu Jařabovi (listopad 2006).

špidla_štainer_členství

Ministr zahraničních věcí České republiky Cyril Svoboda navštívil Klub Evropanů Olomouckého kraje

Ministr zahraničních věcí České republiky Cyril Svoboda navštívil v pondělí 26. září 2005 v rámci pozvání občanského sdružení Klub Evropanů Olomouckého kraje Město Libavá, kde proběhlo od 14.00 hodin setkání se starosty obcí Olomouckého kraje, kteří se zapojili do projektu Euronástěnek“. Pan ministr si při této příležitosti prohlédl i „Euronástěnku“, která funguje přímo ve Městě Libavá.

U zrodu tohoto projektu stál právě samotný pan ministr Cyril Svoboda, který se zúčastnil slavnostního odhalení první z „Euronástěnek“ v dubnu 2004 v Hustopečích nad Bečvou. V současné době se do tohoto projektu zapojilo 76 obcí a podařilo se tak vytvořit celokrajskou informační síť. Podobný projekt je originální nejenom v rámci České republiky, ale dá se říci, že i v rámci celé Evropské Unie. Napomáhá nejenom při šíření informací o EU, ale do budoucna předpokládáme také posílení identity obcí ve vztahu k vlastnímu kraji.

V odpoledních hodinách proběhla v naplněné aule CARITAS – Vyšší odborné školy sociální beseda s ministrem Cyrilem Svobodou, nazvaná „Kam kráčíš Evropo?“. V rámci této besedy bylo ministru Svobodovi uděleno čestné členství Klubu Evropanů za jeho významný přínos k integraci České republiky do Evropy a za dlouhodobé šíření myšlenek evropanství. Klubové členství bylo již uděleno europoslanci Janu Březinovi (prosinec 2003) a profesoru Tomáši Halíkovi (prosinec 2004).

cyril_svoboda_clenstvi

Veřejná přednáška a beseda prof. Tomáše Halíka

V pondělí 6. prosince 2004, v 19.00 hodin se v aule Filosofické fakulty Univerzity Palackého uskutečnila veřejná přednáška a beseda profesora Tomáše Halíka, nazvaná „Víra a svoboda – spojenci či nepřátele?“. 

Akce se uskutečnila u příležitosti vydání nové knihy prof. Halíka „Vzýván i nevzýván: Evropské přednášky k filozofii a sociologii dějin křesťanství“, která představuje souhrn jeho šestnácti přednášek na jednotlivých evropských univerzitách.

Přednáška jak již samotný název napovídá se snažila posluchačům přiblížit vztah víry a svobody a jejich vzájemnou podmíněností ve světle měnících se dějin. Profesor Halík se zmínil také o přednáškách uvedených v knize, v závěru zodpovídal otázky z publika a nevynechal ani slibovanou autogramiádu své nové knihy.

V rámci přednášky bylo profesoru Tomáši Halíkovi uděleno čestné členství Klubu Evropanů Olomouckého kraje, za jeho významný přínos k integraci České republiky do Evropy a za dlouhodobé šíření myšlenek evropanství. Klub Evropanů Olomouckého kraje udělil již v prosinci roku 2003 čestné členství panu hejtmanovi Janu Březinovi, za jeho osobní nasazení a významný přínos pro brzké začlenění České republiky do Evropské unie.

Beseda byla pořádaná pod záštitou rektorky UP prof. Jany Mačákové, ve spolupráci s Univerzitou Palackého a Studentskou iniciativou – Studna.